رشت امروز |همزمان با روز ملی شوراها و با حضور رییس، اعضای شورا و شهردار رشت، تملک شهرداری رشت در محور شهید عاطفی محدوده خیابان مصباح پشت انبار قند و شکر در راستای کاهش ترافیک شهری به اتمام رسید.

 صبح یکشنبه همزمان با روز ملی شوراها و با حضور رییس، اعضای شورا و شهردار رشت تملک شهرداری رشت در محور شهید عاطفی محدوده خیابان مصباح پشت انبار قند و شکر در راستای کاهش ترافیک شهری به اتمام رسید.

«رحیم شوقی» شهردار رشت با اشاره به اراده مدیریت شهری دوره ششم رشت در کاهش ترافیک شهری اظهار کرد: برای رفع معضل ترافیک رشت در قالب تملکات و آزادسازی رینگ در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۱۵ ملک در شورای ششم تملک شد و به اتمام رسید، ادامه داد: در کل مسیر ۵۲ ملک قرار داشت که ۸ ملک آخر سال گذشته تملک شد و امروز آخرین ملک نیز با متراژ تقریبی ۴۰۰ متر مربع در راستای کاهش بار ترافیکی تخریب شد.

گفتنی است، بازگشایی مسیر خیابان عاطفی به طرف خیابان مصباح به طول ۸۰ متر و عرض ۱۲ متر از هر لاین و با احتساب ۱۰ متر باکس فضای سبز در حال انجام است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان