رشت امروز |بازدید مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی به همراه استاندار گیلان از دهکده فناوری و نوآوری فشتام

خ6 1

 گزارش تصویر مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی به همراه استاندار گیلان از دهکده فناوری و نوآوری فشتام بازدید کردند.

گفتنی است مهندس مهدی محبوبی مدیر عامل شهرکت شهرک های صنعتی گیلان در بخش توسعه زیرساخت های صنعتی در شهرک های صنعتی گیلان در طی مدت مسوولیت قدم های ماندکاری را برای حمایت از بخش سرمایه گذاری و کار افرینی بر داتشته است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان