رشت امروز |نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در توصیه ای به افرادی که هفته گذشته در انتخابات مشارکت نکردند، گفت: باید از حق مان استفاده کنیم و حتی اگر نظرمان باید 40 درصدی که رای داده بودند متفاوت باشد.

توصیه نوبخت به مرددین شرکت در انتخابات: باید از حق‌مان استفاده کنیم/ مهم است که چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود

محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه که برای شرکت در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در حسینیه جماران حضور یافته بود به خبرنگاران گفت: مهم است که چه کسی رئیس جمهور می شود.

وی افزود: طبق آنچه از سراسر کشور به من گزارش شده مشارکت امروز تا اینجا خوب بوده است.

 نوبخت در توصیه ای به افرادی که هفته گذشته در انتخابات مشارکت نکردند، گفت: باید از حق مان استفاده کنیم و حتی اگر نظرمان باید 40 درصدی که رای داده بودند متفاوت باشد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان