رشت امروز |یکی از دلایل حساس شدن مردم به نرخ ارز، ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز است.

سید حامد سید قربانی، کارشناس اقتصادی:

از نگاه اقتصادی به نرخ ارز فاصله گرفته‌ایم و به سمت نگاه‌های امنیتی حرکت کرده‌ایم.

نگرانی مردم در مورد نرخ ارز به حق است چرا که دولت‌های ما فارغ از اینکه متعلق به چه جناحی بوده‌اند، در خصوص نرخ ارز عملکرد خوبی نداشته‌اند. به همین خاطر مردم نسبت به نرخ ارز شرطی شده‌اند و عملا نرخ ارز به لنگر اسمی تورم تبدیل شده است.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان