با توجه به خودجوش بودن ستادهای مردمی در سراسر کشور و برپاشدن ستادهای مردمی از جریان‌ها و اقشار گوناگون مردم از میان جوانان، بانوان، مردان، دانشجویان و نخبگان برای ایجاد دولت مردمی و ایرانی قوی بنا به لزوم هماهنگی و هم‌افزایی میان ستادهای مختلف استانی، سید علی آقازاده با دستور آیت‌الله رئیسی و حکم علی نیکزاد به ریاست ستادهای مردمی انتخاباتی استان گیلان منصوب شد.

سید علی آقازاده در این باره در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت هم افزایی و همدلی میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف مردمی، برای ایجاد دولتی قوی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت وحدت میان جریان های مختلف، مرکزیت ستادهای مختلف مردمی تشکیل شده تا بر هم افزایی میان گروه‌های مختلف مردمی افزوده شود.

رئیس شورای راهبردی استان گیلان با تاکید بر همت همه دل‌سوختگان نظام برای تشکیل دولتی مردمی و انقلابی، گفت: شبکه سازی مردمی و هماهنگی میان ستادهای مردمی برای برپا شدن انتخاباتی پرشور در انتخابات پیش رو؛ بسیار مهم است لذا از همه همراهان و علاقه‌مندان به آیت‌الله رئیسی در ستادهای مختلف مردمی دعوت کرده تا با همراهی خود و اتخاذ رویکردها و سیاست های مشترک بر انسجام و اتحاد فعالیت مردمی و سیاسی در استان بیفزایند.

حکم سید علی آقازاده به عنوان رئیس ستاد های مردمی انتخاباتی استان گیلان در تاریخ نهم خرداد ماه صادر و به وی ابلاغ شد.

گفتنی است دکتر محمد دوستار رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت الله رئیسی در گیلان می باشد.