به گزارش اقتصادآنلاین؛ بانک مرکزی اعلام کرد:  نقدینگی در پایان سال گذشته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال ۹۸ برابر با ۳۱.۳ درصد بود.

همچنین پول و شبه پول در سال گذشته به ترتیب با رشد ۶۱.۷ و ۳۶.۲ درصد همراه بوده‌است.نسبت پول به شبه پول در اسفند سال گذشته به ۴.۰۳ رسیده که نسبت به ۴.۷۹ در اسفند ۹۸ کاهش نشان می‌دهد و حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.

پایه پولی نیز در اسفند سال گذشته با رشد ۲۹.۲ درصدی به بیش از ۴۵۵.۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیش‌ترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته‌است.